Spread là gì? Tại sao spread quan trọng trong giao dịch Forex - Broker Books

Spread là gì? Tại sao spread quan trọng trong giao dịch Forex

Spread là gì
Written by Brokervs

Đối với những nhà giao dịch mới tham gia thị trường Forex, khái niệm chênh lệch giá có thể đặt ra câu hỏi về khả năng giao dịch mà không phải trả tiền và cách giảm chi phí liên quan đến chúng. Bài viết này nhằm mục đích làm rõ ý nghĩa của chênh lệch giá và đưa ra các chiến lược để tạo ra lợi nhuận trong khi vẫn giữ chi phí chênh lệch ở mức tối thiểu.

Spread là gì? 

Trong giao dịch Forex, chênh lệch là phí của nhà môi giới. Spread được tính bằng sự chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán cho mỗi giao dịch. Tương tự như các hoạt động kinh doanh dựa trên dịch vụ, chẳng hạn như mua đồ trang sức bằng vàng, sẽ có phí chênh lệch. Vì vậy, hiểu cách tính mức chênh lệch là điều cần thiết.

Chênh lệch trong Forex bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm điều kiện thị trường, nhà môi giới, loại tài khoản và cặp tiền tệ. Ví dụ, cặp tiền tệ EUR/USD, trong đó giá hiện tại là 1,10000 và mức chênh lệch là 20 pip. Nếu bạn đặt lệnh mua, bạn sẽ mua nó ở mức giá 1.10020 do nhà môi giới tính phí chênh lệch.

Làm thế nào để giảm chi phí chênh lệch?

1. Chọn một nhà môi giới có mức chênh lệch thấp

Trên thị trường ngoại hối, có rất nhiều nhà môi giới cạnh tranh bằng cách đưa ra tiền thưởng cho nhà giao dịch mới, tiền thưởng khi gửi tiền hoặc thậm chí quảng cáo rằng nhà môi giới của họ có mức chênh lệch thấp. Điều quan trọng là tiến hành nghiên cứu và so sánh các nhà môi giới khác nhau để chọn ra nhà môi giới có mức chênh lệch thấp nhất.

2. Sử dụng tài khoản có mức chênh lệch thấp

Các nhà môi giới thường cung cấp tài khoản ECN với mức chênh lệch thấp hơn,. Tuy nhiên, tài khoản này đi kèm với chi phí hoa hồng. Mặc dù điều này có thể mang lại hiệu quả về mặt chi phí cho các nhà giao dịch khối lượng lớn nhưng điều quan trọng là phải xem xét chi phí hoa hồng liên quan.

3. Sử dụng Nhà cung cấp dịch vụ Rebate

Các nhà cung cấp dịch vụ rebate trong thị trường Forex hoàn trả chi phí chênh lệch bất kể lãi hay lỗ của nhà giao dịch. Việc chọn một nhà môi giới cung cấp dịch vụ này có thể giảm thêm chi phí chênh lệch.

Kết luận 

Tóm lại, chênh lệch là khoản phí mà nhà môi giới tính cho giao dịch, được tính bằng chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm điều kiện thị trường, nhà môi giới, loại tài khoản và cặp tiền tệ, ảnh hưởng đến mức chênh lệch này. Mặc dù tất cả các nhà giao dịch đều có nghĩa vụ phải trả chênh lệch giá cho nhà môi giới nhưng mức chênh lệch thấp hơn thường được mong muốn hơn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu rõ và chuẩn bị cho những rủi ro liên quan đến giao dịch, bất kể mức chênh lệch.


Đọc thêm

Best Forex Brokers

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
The key aspects to consider when choosing a forex broker are safety and access
More info

Các forex broker tốt nhất

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
Một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi chọn một forex broker là sự an toàn và khả năng tiếp cận
Thêm thông tin
Scroll to Top