Find Brokers - Brokervs

Tìm các CFD broker
của bạn

Written by Brokervs

Brokervs.com là nơi hoàn hảo để giúp người đọc của chúng tôi lựa chọn các sàn giao dịch CFD đáng tin cậy. Chúng tôi đã tổng hợp thông tin này, trong đó xem xét tất cả các yếu tố chính mà trader nên cân nhắc trước khi chọn sàn giao dịch. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy nó hữu ích.
Lọc theo các danh mục khác nhau hoặc chọn từ các tiêu chí sàn giao dịch tốt nhất được xác định trước.
Bạn có cần giúp trong việc tìm kiếm sàn giao dịch tốt nhất cho nhu cầu của bạn không? Click vào đây
Filters

 

Search By Broker Name

IUX Markets

IUX Markets
Score
5/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks, Crypto
Trading Platforms
MetaTrader 5, Web trading, Mobile Trading, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
Yes
Min Deposit
$10+
Account Type
Standard Account, ECN Account, Cent Account, Demo Account

IUX Markets

IUX Markets
Rating
5/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks, Crypto
Trading Platforms
MetaTrader 5, Web trading, Mobile Trading, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
Yes
Account Type
Standard Account, ECN Account, Cent Account, Demo Account
Min Deposit
$10+

Pepperstone

Pepperstone
Score
4/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks, Crypto
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
Promotion
No
Support 24/7
No
Min Deposit
$200+
Account Type
Standard Account

Pepperstone

Pepperstone
Rating
4/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks, Crypto
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader
Promotion
No
Support 24/7
No
Account Type
Standard Account
Min Deposit
$200+

Forex4you

Forex4you
Score
4/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web trading, Mobile Trading, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
No
Min Deposit
$0+
Account Type
Standard Account, ECN Account, Cent Account, Demo Account

Forex4you

Forex4you
Rating
4/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web trading, Mobile Trading, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
No
Account Type
Standard Account, ECN Account, Cent Account, Demo Account
Min Deposit
$0+

HFM

HFM
Score
3/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, ETFs, Stocks, Crypto
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
No
Min Deposit
$0+
Account Type
Cent Account, Demo Account

HFM

HFM
Rating
3/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, ETFs, Stocks, Crypto
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
No
Account Type
Cent Account, Demo Account
Min Deposit
$0+

VT Markets

VT MARKETS
Score
3/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web trading, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
No
Min Deposit
$50+
Account Type
Standard Account, ECN Account, Cent Account, Demo Account

VT Markets

VT MARKETS
Rating
3/5
All Product
Currencies, Commodities, Indices, Stocks
Trading Platforms
MetaTrader 4, MetaTrader 5, Web trading, Application
Promotion
Yes
Support 24/7
No
Account Type
Standard Account, ECN Account, Cent Account, Demo Account
Min Deposit
$50+

Các công cụ tìm kiếm sàn giao dịch của bạn một cách dễ dàng

*sắp tới

*sắp tới

Scroll to Top