Pip và Point là gì? Sự khác nhau giữa điểm cơ bản (pip) và điểm (point)? - Broker Books

Pip và Point là gì? Sự khác nhau giữa điểm cơ bản (pip) và điểm (point)?

Pip và Point là gì
Written by Brokervs

Bước vào thế giới giao dịch Forex có thể rất thú vị và choáng ngợp nhờ ngôn ngữ và khái niệm độc đáo của nó. Trong số các thuật ngữ thiết yếu mà nhà giao dịch cần hiểu là ‘Pip’ và ‘Point’. Những hai thuật ngữ này ban đầu có vẻ phức tạp nhưng đừng lo lắng. Bài viết này sẽ giải thích sự khác biệt điểm cơ bản (pip) và điểm (point)? Và tại sao chúng lại cần thiết đối với các nhà giao dịch Forex.

Pip trong forex là gì?

Pip là viết tắt của ‘Price Interest Point’, nghĩa là tính giá trị dấu thập phân cuối cùng. Hoặc chữ số thập phân thứ 2 hoặc thứ 4 chẳng hạn hoặc giá EUR/USD là 1,0216, với số 6 là số thập phân thứ 4. Nếu giá EUR/USD thay đổi từ 1,0216 thành 1,0218 thì gọi là giá đã dịch chuyển 2 pips, hoặc nếu nó di chuyển đến 1,0316, thì được gọi là giá đã di chuyển 100 pips.

Point trong forex là gì?

Ngược lại, ‘Point’ dùng để đếm chuyển động của dấu thập phân thứ 3 hoặc thứ 5. Do vị trí thập phân thứ 3 hoặc thứ 5  thường được tìm thấy trong một số cặp tiền tệ. Ví dụ: cặp EUR/USD, nếu giá là 2,34340 và thay đổi thành 2,34349 thì thay đổi này được gọi là chuyển động của 9 point. Trong giao dịch Forex nói chung, đặc biệt là với các tài khoản mini hoặc cent, mọi người thường sử dụng Pip nhiều hơn Point.

Sự khác nhau giữa pip và point?

Sự khác biệt giữa Pip và Point là ở vị trí của chúng. Pip ở vị trí thập phân thứ 2 hoặc thứ 4. Ngược lại, Point ở vị trí thập phân cuối cùng. Tuy nhiên, điều quan trọng cần biết là 1 Pip bằng 10 Point. Vì vậy, nếu giá của cặp EUR/USD thay đổi từ 2,34530 thành 2,34540 thì đây là biến động 1 Pip hoặc 10 Point.

Kết luận 

Pip và Point đều có cùng chức năng theo dõi biến động tiền tệ. Nhưng nó sẽ được sử dụng theo vị trí thập phân khác biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu sự khác biệt giữa chúng về số thập phân. Để giúp bạn có thể nâng cao chiến thuật giao dịch của mình bằng cách phát triển sự hiểu biết thấu đáo về Pips và Point cũng như diễn giải thông tin tiền tệ chéo một cách thích hợp.


Đọc thêm

Best Forex Brokers

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
The key aspects to consider when choosing a forex broker are safety and access
More info

Các forex broker tốt nhất

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
Một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi chọn một forex broker là sự an toàn và khả năng tiếp cận
Thêm thông tin
Scroll to Top