Giờ mở cửa và đóng cửa của thị trường Forex - Broker Books

Giờ mở cửa và đóng cửa của thị trường Forex

Giờ thị trường Forex
Written by Brokervs

Vì giờ làm việc của các quốc gia khác nhau trùng nhau nên thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bài viết này nhằm mục đích cho biết thời điểm thị trường Forex mở cửa ở mỗi quốc gia. Để các nhà giao dịch có thể sẵn sàng cho việc mỗi loại tiền tệ sẽ thay đổi như thế nào.

Thị trường Forex 

Thị trường Forex là thị trường tài chính có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới vì có rất nhiều giao dịch. Vì vậy, nếu bạn muốn giao dịch chuyên nghiệp, một trong những điều quan trọng nhất là tìm hiểu càng nhiều càng tốt về thị trường ngoại hối. Bài viết này cho bạn biết thời gian thị trường Forex của mỗi quốc gia mở cửa. Vì có bốn phiên giao dịch trên thị trường Forex—ở Sydney, Tokyo, London và New York—mọi người có thể giao dịch bất cứ lúc nào. Vì các thị trường này nằm ở các múi giờ khác nhau nên nhà giao dịch có thể giao dịch Forex bất cứ lúc nào.

Giờ hoạt động của thị trường Forex

Thị trường Forex mở cửa 24 giờ một ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, vì mỗi quốc gia có múi giờ khác nhau. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch có thể giao dịch bất cứ lúc nào họ muốn trong tuần.

  • Phiên Sydney mở cửa từ 5h – 14h (mùa hè), mở cửa từ 4h – 13h (mùa đông)
  • Phiên Tokyo mở cửa từ 6h – 15h (mùa hè), mở cửa từ 6h – 15h (mùa đông)
  • Phiên London mở cửa từ 14h  – 23h (mùa hè), mở cửa từ 15h – 24h (mùa đông)
  • Phiên New York mở cửa từ 19h – 4h sáng hôm sau (mùa hè), mở cửa từ 20h – 5h sáng hôm sau (mùa đông)

Thời gian giao dịch biến động nhất 

New York và London có thị trường forex tiếp giáp nhất trong khoảng thời gian từ 13:00 đến 17:00 GMT; đồng đô la Mỹ và đồng Euro là những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất. Trên thực tế, khi hai thị trường lớn nhất gặp nhau, gần 70% giao dịch diễn ra vào thời điểm đó.

Kết luận 

Do giờ giao dịch của mỗi thị trường là khác nhau. Do đó mỗi cặp tiền tệ trong forex thường có mức độ biến động khác nhau,. Đặc biệt khi có những sự kiện có thể tác động đến cả các loại tiền tệ chính và các cặp tiền tệ mà chúng ta giao dịch. Vì vậy, các nhà giao dịch nên sắp xếp cẩn thận các giao dịch của mình bao gồm cả việc quản lý chi phí hiệu quả.


Đọc thêm

Best Forex Brokers

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
The key aspects to consider when choosing a forex broker are safety and access
More info

Các forex broker tốt nhất

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
Một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi chọn một forex broker là sự an toàn và khả năng tiếp cận
Thêm thông tin
Scroll to Top