Equity là gì? Những điều bạn cần biết về Equity - Broker Books

Equity là gì? Những điều bạn cần biết về Equity

Equity là gì
Written by Brokervs

“Equity” là một từ quan trọng khác trong thị trường ngoại hối. Nó có ý nghĩa tương tự như “balance”, nhưng nó được tính toán khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của equity và cách tính nó để bạn có thể hiểu rõ hơn.

Equity trong thị trường forex là gì? 

Equity trong forex (nghĩa là vốn chủ sở hữu) được hiểu là tổng số tiền trong tài khoản giao dịch và nó hiển thị theo thời gian thực. Do đó, khi nhà giao dịch đặt lệnh và kiếm lời hoặc thua lỗ, giá trị vốn sở hữu sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhà giao dịch không phải đợi cho đến khi lệnh được đóng. Tuy nhiên, khi bạn đóng tất cả các lệnh, vốn chủ sở hữu ngay lập tức bằng số dư.

Cách tính vốn chủ sở hữu trong forex

“ Equity = Số dư + Lãi – Lỗ chưa được thực hiện ”

Ví dụ: nếu tài khoản có số dư $1000 và bạn đã đặt lệnh. Lệnh bạn đặt có lợi nhuận 200 USD, do đó vốn sở hữu trong tài khoản của bạn sẽ tăng lên 1.200 USD ngay lập tức, ngay cả khi bạn chưa đóng lệnh.

Lợi ích của vốn chủ sở hữu 

Vốn chủ sở hữu cho biết số tiền bạn có trong tài khoản giao dịch của mình theo thời gian thực. Do đó, vốn chủ sở hữu giúp các nhà giao dịch lập kế hoạch giao dịch dễ dàng và tốt hơn.

Kết luận 

Vốn chủ sở hữu là tổng số tiền trong tài khoản giao dịch hiển thị theo thời gian thực. Do đó, vốn chủ sở hữu sẽ hiển thị số tiền chính xác hơn số dư, giúp bạn lập kế hoạch giao dịch dễ dàng hơn.


Đọc thêm

Best Forex Brokers

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
The key aspects to consider when choosing a forex broker are safety and access
More info

Các forex broker tốt nhất

1
IUX Markets
IUX Markets
5/5
2
Forex4you
Forex4you
4/5
3
Pepperstone
Pepperstone
4/5
4
VT MARKETS
VT Markets
3/5
Một khía cạnh quan trọng cần xem xét khi chọn một forex broker là sự an toàn và khả năng tiếp cận
Thêm thông tin
Scroll to Top